Zenfolio | Fotografia Academica | Víťazné fotografie Fotografia Academica 2016

Krajina

1. miesto: Šimon Slávik

2. miesto: Maléterová Soňa

3. mieto: Gabčo Jakub


 

Človek

1. miesto: Paula Kentošová 

2. miesto: Lukáš Kekelák 

3. mieto: Urbanová Nicol


 

InstaLife

Processed with VSCOcam with x1 preset

Víťaz: Petrana Dubinová


 

EcoLife

Víťaz: Martin Jurči