Zenfolio | Fotografia Academica | About

Fotografia Academica je fotografická súťaž pre študentov slovenských stredných a vysokých škôl. Cieľom fotografickej súťaže je ponúknuť mladým ľuďom aktívne využitie voľného času, možnosť venovať sa svojmu koníčku, rozvíjať svoj talent, konzultovať svoju tvorbu s profesionálnymi fotografmi a prezentovať svoju tvorbu.