1. miesto Kategória Človek: Martina Kinčešová

1. miesto Kategória Človek: Martina Kinčešová

2. miesto Kategória Človek: Monika Kepičová

2. miesto Kategória Človek: Monika Kepičová

3. miesto Kategória Človek: Michaela Vojčáková

3. miesto Kategória Človek: Michaela Vojčáková

1. miesto Kategória Krajina: Maroš Kučera

1. miesto Kategória Krajina: Maroš Kučera

2. miesto Kategória Krajina: Diana Takácsová

2. miesto Kategória Krajina: Diana Takácsová

3. miesto Kategória Krajina: Martin Suchý

3. miesto Kategória Krajina: Martin Suchý