Podmienkou zaradenia do súťaže je odoslanie vyplnenej prihlášky (elektronicky), digitálnej fotografie (elektronicky).


Súťažné fotografie zasielajte najneskôr do 29. februára 2016 


Každý účastník môže do každej kategórie zaslať len jednu fotografiu.


 

 

Online registrácia